USLUGE MONTAŽE UREĐAJA I PUŠTANJE UREĐAJA U RAD

Poduzeće TOPLO I HLADNO d.o.o. je ovlašteni instalater/monter i serviser svih uređaja koje nudimo na našem Web shopu i klasičnoj trgovini.

Usluge montaže klima uređaja i kotlova/kamina na kruta goriva vršimo u krugu o 50km, dok usluge montaža solarnih sustava i montaže dizalica topline te puštanje uređaja u rad vršimo na teritoriju cijele Republike Hrvatske.

Servis klima uređaja vršimo u krugu od 50 km za uređaje montirane od strane Toplo i Hladno d.o.o., a za sve ostale prema dogovoru telefonom ili e-mailom objavljenim na ovim stranicama.

Puštanje u rad kotlova/kamina na kruta goriva vršimo u krugu od 50 km, a putni trošak naplaćujemo po kilometru od naše adrese trgovine Cesta dr.Franje Tuđmana 481, 21214 Kaštel Kambelovac po cijeni od 3,5kn po kilometru .

CIJENE SU IZRAŽENE U KUNAMA, ZA GOTOVINSKO PLAČANJE ODOBRAVAMO 10% POPUSTA

Cijena montaže dizalice topline zrak/voda do 30kW: 2500,00 kn + PDV

 – puštanje u rad dizalice topline zrak/voda GRATIS!

    (*navedeno se odnosi na uređaj kupljen u našem webshopu ili u dućanu, te montiran od strane naših montera, za više informacija nazovite nas na tel. 021/230-038 )

Cijena puštanja kamina/kotla na pelete u rad: 500,00kn + pdv

Cijena čišćenja i godišnjeg servisa kamina/kotla na pelete: 500,00 kn + pdv

Cijena montaže do 3m instalacija uređaja od 2kw-6kw: 1000,00kn + pdv

Cijena montaže do 3m instalacija uređaja od 6kw: 1500,00 + pdv

Cijena montaže do 3m instalacija uređaja 7kw i više: 1600,00 + pdv

Cijena montaže na postojeće instalacije: 800,00 + pdv

Cijena dodatnog metra instalacija: 150,00 + pdv

Cijena servisa kazetnih klima uređaja: 350,00kn + pdv

Cijena servisa klima uređaja: 250,00kn + pdv

Cijena izlaska servisera na teren: 150,00kn + pdv

Usluga nadžbukne montaže podrazumijeva i uključuje u cijenu slijedeće usluge
i ugrađeni materijal:

 1. Spajanje unutarnje i vanjske jedinice klima uređaja do 3m odgovarajućim parom
  izo-bakrenih cijevi i el.komunikacijskim kabelom u PVC kanalici 70×40 (dodatni metar
  iznosi 150,00kn + PDV
 2. Spajanje klime na izvor električne mreže do 3m el. kabelom u PVC kanalici 15×15
  (dodatni metar iznosi 30,00 kn + PDV)
 3. Spajanje odvodnje kondenzata do 3m na oluk, sifon ili slično pomoću PNT cijevi sa
  obujmicama (dodatni metar iznosi 30,00 kn + PDV
 4. Postavljanje unutarnje i vanjske jedinice na zid pomoću odgovarajućih pocinčanih
  nosača
 5. Proboj jedne rupe za spajanje jedinica klima uređaja
  (dodatni proboj se naplaćuje od 50,00 kn do 100,00 kn + PDV.

Usluga podžbukne montaže ne uključuje štemanje žlijebova i žbukanje istih.
Dobava i ugradnja instalacija između unutarnje i vanjske jedinice u pripremljeni kanal:
80,00 kn + PDV po dužnom metru.

Cijena ne uključuje dodatne troškove, npr. potreba auto dizalice – košare, skele, gletanje, bojanja zida, štemanja i slično.

Cijena uključuje jednu probojnu rupu za povezivanje jedinica klima uređaja.

Cijena ugradnje za otoke se uvećava za troškove povratne trajektne karte za automobil i dva djelatnika.

Cijena servisa uređaja i puštanje uređaja u rad ne uključuje putni trošak i on se obračunava po cijeni od 3,00 kn + PDV po km dužnom za svaki kilometar preko 10 km od naše adrese dućana Cesta dr.Franje Tuđmana 481, 21214 Kaštel Kambelovac

JAMSTVENI ROK: za montažu i puštanje uređaja u rad, za klime od 2-7kW je  2 godine , a za veće klima uređaje od 7kW i za dizalice topline do 100 kW je 1 godine od puštanja u rad. Za radove servisa 6 mjeseci. U jamstveni rok se ne ubrajaju radnje koje spadaju u redovno godišnje održavanje uređaja za uređaje za koje je to preporučeno u uputstvima za upotrebu ili u jamstvenim uvjetima. Tako jamstvom nisu obuhvaćeni čišćenje i kontrola rada godišnje, izmjena potrošnih dijelova kao solarnog antifriza, filtera i slično.

Povrat ili zamjenu proizvoda koji su namijenjeni ugradnji ili montaži ne priznajemo ako nisu ugrađeni od ovlaštenog servisa.

Uvjeti poslovanja u prodaji u prodajnom prostoru i prilikom montaže na privatnom objektu

Reklamacije

Cijenjeni kupci.

Iznimno je Važno da imate u vidu da se reklamacije priznaju samo uz predočeni račun i jamstveni list kao dokaz kupnje.

Reklamaciju možete prijaviti telefonski od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na broj:  021/645-664

Obavezno nam navedite vaše osobne podatke, broj narudžbe i kontakt broj. Pošaljite nam i fotografije oštećenja jer ćemo jednostavnije zaključiti koji je dio došao oštećen, a ubrzati će se i proces narudžbe dijelova od dobavljača ukoliko je to potrebno.

Uvjeti i trajanje jamstva iskazani su na jamstvenom listu ili na računu svakog proizvoda.

Bitno je naglasiti da svi klima uređaji imaju tvorničku garanciju, koja varira od 1-3 godine. Unutar tog perioda sve kvarove i nedostatke pokriva proizvođač klima uređaja.

Ukoliko montažu klima uređaja nije izvršila osoba ovlaštena od proizvođača, iste kvarove i nedostatke neće snositi niti prodavač niti proizvođač, već isključivo osoba koja je montirala dotični klima uređaj.

Naša preporuka je da prilikom montaže vašeg klima uređaja koristite usluge naših servisera, kako bi dobili kompletnu uslugu, te imali garanciju i na uređaj i na uslugu montaže.

Jamstvo ne pokriva kvarove nastale uslijed nestručnog rukovanja, mehaničkog oštećenja, više sile (udar groma, poplave, požara i slično)

TOPLO I HLADNO d.o.o. ne odgovara za krivo naručene proizvode. U slučaju povrata ispravnog proizvoda dužni ste platiti manipulativni trošak u iznosu od 10% vrijednosti vraćenog proizvoda. Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, sa potpunom dokumentacijom i svom pripadajućom opremom. Odnosno u onakvom stanju kako je i isporučen. U suprotnom povrat neće biti odobren. Troškove transporta snosi kupac.

 

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS. Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove.

Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 43. stavak 2. obavještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda prilikom sklapanja ugovora na daljinu (internet kupovina).

Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara

(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. (2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. (3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. (4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

Kad postoje materijalni nedostaci Nedostatak postoji:

1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet, 2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata, 3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, 4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti, 5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.), 6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji, 7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara

(1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. (2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. (3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor). (4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. (2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. (3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata. (4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci

(1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja. (2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci. (3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok. (4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.