Podaci o građevini    (Za potrebe projektiranja elektrane potrebna je godišnja potrošnja električne energije. Dokument koji prikazuje godišnju potrošnju električne energije naziva se ENERGETSKA KARTICA. Energetsku karticu možete dobiti od lokalnog HEP ODS-a ili vašeg opskrbljivača električne energije (GENI ili EON). Na linku u nastavku možete naći email vašeg lokalnog HEP ODS-a: https://www.hep.hr/ods/pristup-mrezi/distribucijska-podrucja-25/25 i poslati im upit za energetsku karticu. Ako imate nekoliko ljetnih i zimskih računa za električnu energiju može te i njih priložiti umjesto energetske kartice, za izradu ponude važno je znati koliko trošite električne energije u zimskom i ljetnom periodu)