Categories Menu

Usluga godišnjeg servisa

Usluga godišnjeg servisa odnosi se na čišćenje i dezinfekcija maske i kućišta sa filterima zrak, skidanje maske unutarnje jedinice, čišćenje isparivača kemijskim sredstvima, čišćenje kade isparivača, čišćenje kanalica isparivača, čišćenje odvodnog crijeva kondezata propuhavanjem i vodom.

Godišnji servis klima uređaja snage do 5kW

Cijena: od 250,00 kn

Godišnji servis klima uređaja snage od 5kW do 8kW

Cijena: od 450,00 kn