Categories Menu

Solarni sistemi

ZAŠTO SOLARNI SISTEMI?

Za manje od 9 minuta zemlju obasja tolika količina sunčane enrgije, koliko je potrebno čovječanstvu u jednoj godini. Ta energija dolazi direktno pred naša vrata besplatno i bez štetnih plinova za okoliš.

Hrvatska je sunčana država. U Hrvatskoj je prosječno zračenje sunca na kvadratni metar 1425 kWh/godinu što je usporedivo sa kalorijskom vrijednosču 150 l nafte.

Uštedite sa solarnim sustavom znatan dio Vaše potrošnje energije i budite neovisni o stalnom porastu cijena sirovina!

S kombiniranim postrojenjem možete reducirati potrošnju energije za zagrijavanje tople vode i kao dodatan sustav grijanja do 35%. S čistim postrojenjem za pitku vodu štedite do 70% potrebne energije za zagrijavanje tople vode.

Sa solarnim postrojenjem za zagrijavanje pitke vode s dva kolektora i spremnikom pitke vode od 300 l za četveročlano domaćinstvo godišnje mozete uštedjeti do 300 litara lož-ulja.

Osim toga dajete svoj vrijedan doprinos smanjenju emisije CO2. Ako u svom domaćinstvu koristite lož-ulje, emisiju štetnog CO2 možete smanjiti za ca. 750kg.

Solarni sistemi