Započeta poslovna suradnja sa Coenergia S.R.L.

Fotonaponski sustavi, Fotonaponske elektrane, PV sustavi, Solarne elektrane, Fotonaponski paneli, Solarni sustavi, Inverteri, Mrežni inverteri, Inverteri za fotonaponske elektrane, Elektrane za proizvodnju struje, Photovoltaic systems, Photovoltaic power plants, PV systems, Solar power plants, Photovoltaic panels, Solar systems, Inverters, Grid inverters, Inverters for photovoltaic power plants, Power plants for electricity production

Posjetili smo Coenergia S.R.L.

Otišli smo na poslovni sastanak sa djelatnicima Coenergia grupe Davide Caprara i Gianmarco Moretti. Sastali smo se kako bi stvorili buduću poslovnu suradnju. 

Coenergia je jedna od najvećih Talijanskih kompanija za distribuciju komponenti za Fotonaponske sustave. 

Naš je cilj bio postati distributer SolarEdge invertera i baterija na Hrvatskom tržištu, te vidjeti njihovo postrojenje za proizvodnju Fotonaponskih panela Trienergia.

SolarEdge je Izraelska kompanija koja proizvodi jedne
od najboljih sustave za Fotonaponske elektrane, te nude najbolju podršku za distributera i za krajnjeg korisnika.

Fotonaponski sustavi, Fotonaponske elektrane, PV sustavi, Solarne elektrane, Fotonaponski paneli, Solarni sustavi, Inverteri, Mrežni inverteri, Inverteri za fotonaponske elektrane, Elektrane za proizvodnju struje, Photovoltaic systems, Photovoltaic power plants, PV systems, Solar power plants, Photovoltaic panels, Solar systems, Inverters, Grid inverters, Inverters for photovoltaic power plants, Power plants for electricity production
Fotonaponski sustavi, Fotonaponske elektrane, PV sustavi, Solarne elektrane, Fotonaponski paneli, Solarni sustavi, Inverteri, Mrežni inverteri, Inverteri za fotonaponske elektrane, Elektrane za proizvodnju struje, Photovoltaic systems, Photovoltaic power plants, PV systems, Solar power plants, Photovoltaic panels, Solar systems, Inverters, Grid inverters, Inverters for photovoltaic power plants, Power plants for electricity production
Fotonaponski sustavi, Fotonaponske elektrane, PV sustavi, Solarne elektrane, Fotonaponski paneli, Solarni sustavi, Inverteri, Mrežni inverteri, Inverteri za fotonaponske elektrane, Elektrane za proizvodnju struje, Photovoltaic systems, Photovoltaic power plants, PV systems, Solar power plants, Photovoltaic panels, Solar systems, Inverters, Grid inverters, Inverters for photovoltaic power plants, Power plants for electricity production
Fotonaponski sustavi, Fotonaponske elektrane, PV sustavi, Solarne elektrane, Fotonaponski paneli, Solarni sustavi, Inverteri, Mrežni inverteri, Inverteri za fotonaponske elektrane, Elektrane za proizvodnju struje, Photovoltaic systems, Photovoltaic power plants, PV systems, Solar power plants, Photovoltaic panels, Solar systems, Inverters, Grid inverters, Inverters for photovoltaic power plants, Power plants for electricity production

Trienergia je tvornica Fotonaponskih panela u sklopu Coenergia grupe. Proizvode razne vrste panela za svaki krov. Od panela u boji koji se prilagođavaju većini krovova, do običnih Monokristalnih panela s vidljivim čelijama. 

Fotonaponski sustavi, Fotonaponske elektrane, PV sustavi, Solarne elektrane, Fotonaponski paneli, Solarni sustavi, Inverteri, Mrežni inverteri, Inverteri za fotonaponske elektrane, Elektrane za proizvodnju struje, Photovoltaic systems, Photovoltaic power plants, PV systems, Solar power plants, Photovoltaic panels, Solar systems, Inverters, Grid inverters, Inverters for photovoltaic power plants, Power plants for electricity production
Fotonaponski sustavi, Fotonaponske elektrane, PV sustavi, Solarne elektrane, Fotonaponski paneli, Solarni sustavi, Inverteri, Mrežni inverteri, Inverteri za fotonaponske elektrane, Elektrane za proizvodnju struje, Photovoltaic systems, Photovoltaic power plants, PV systems, Solar power plants, Photovoltaic panels, Solar systems, Inverters, Grid inverters, Inverters for photovoltaic power plants, Power plants for electricity production
Fotonaponski sustavi, Fotonaponske elektrane, PV sustavi, Solarne elektrane, Fotonaponski paneli, Solarni sustavi, Inverteri, Mrežni inverteri, Inverteri za fotonaponske elektrane, Elektrane za proizvodnju struje, Photovoltaic systems, Photovoltaic power plants, PV systems, Solar power plants, Photovoltaic panels, Solar systems, Inverters, Grid inverters, Inverters for photovoltaic power plants, Power plants for electricity production
Fotonaponski sustavi, Fotonaponske elektrane, PV sustavi, Solarne elektrane, Fotonaponski paneli, Solarni sustavi, Inverteri, Mrežni inverteri, Inverteri za fotonaponske elektrane, Elektrane za proizvodnju struje, Photovoltaic systems, Photovoltaic power plants, PV systems, Solar power plants, Photovoltaic panels, Solar systems, Inverters, Grid inverters, Inverters for photovoltaic power plants, Power plants for electricity production
Fotonaponski sustavi, Fotonaponske elektrane, PV sustavi, Solarne elektrane, Fotonaponski paneli, Solarni sustavi, Inverteri, Mrežni inverteri, Inverteri za fotonaponske elektrane, Elektrane za proizvodnju struje, Photovoltaic systems, Photovoltaic power plants, PV systems, Solar power plants, Photovoltaic panels, Solar systems, Inverters, Grid inverters, Inverters for photovoltaic power plants, Power plants for electricity production
Fotonaponski sustavi, Fotonaponske elektrane, PV sustavi, Solarne elektrane, Fotonaponski paneli, Solarni sustavi, Inverteri, Mrežni inverteri, Inverteri za fotonaponske elektrane, Elektrane za proizvodnju struje, Photovoltaic systems, Photovoltaic power plants, PV systems, Solar power plants, Photovoltaic panels, Solar systems, Inverters, Grid inverters, Inverters for photovoltaic power plants, Power plants for electricity production
Fotonaponski sustavi, Fotonaponske elektrane, PV sustavi, Solarne elektrane, Fotonaponski paneli, Solarni sustavi, Inverteri, Mrežni inverteri, Inverteri za fotonaponske elektrane, Elektrane za proizvodnju struje, Photovoltaic systems, Photovoltaic power plants, PV systems, Solar power plants, Photovoltaic panels, Solar systems, Inverters, Grid inverters, Inverters for photovoltaic power plants, Power plants for electricity production