Fotonaponske mrežne elektrane za osobnu primjenu u kućanstvu

Fotonaponske mrežne elektrane su male elektrane za osobnu primjenu u kućanstvu. Raspona snage su od 1 kW do 10 kW što je dovoljno za bilo koje kućanstvo. Ove elektrane služe da bi se smanjili računi za struju, jer kada je elektrana osunčana prvenstveno trošite energiju proizvedenu od strane elektrane. Moguća je montaža na ravne i na kose krovove.

Da bi elektrana funkcionirala potreban joj je mrežni inverter koji istosmjernu električnu energiju koju stvaraju fotonaponski paneli pretvori u izmjeničnu koju koriste kućanski aparati.

Idealno bi bilo kada bi uz elektranu imali i dizalicu topline za grijanje, hlađenje i grijanje sanitarne tople vode.